При нас във VORTICE, всяка стъпка – от извършването на изследванията до производството на отливките и избирането на най-добрите материали – е направлявана от нас посредством организирани проучвания и методи за развитие.

Първо разработваме идеите си чрез 3D CAD модели, които са също ползвани  за FEM и CFD изчисления, за да определим представянето и ефективността на продуктите си. След това създаваме прототип, като ползваме  3D принтери и CNC машини.

Нашата Лаборатория за Проучвания и Развитие – сертифицирана от  IMQ, VDE INSTITUT (Customer Testing Facility, level CTF2), и IEC, провежда сложни тестове, които включват EMC, термален, или проверка на акустичното представяне.

Ние последователно усъвършенстваме и инвестираме в нашите постоянно растящи производствени тайни, за да осигурим продуктите ни да бъдат винаги енергийно ефективни и да подобряват Вашия комфорт, като същевременно се ръководят от пазарните трендове и регулации които имат световно международно значение.

Нашите продукти произлизат в резултат на стабилен и ефективен индустриален процес, който се състои от следното: производство на компоненти, сглобяване и функционално тестване на всеки един продукт, който е бил сглобен.

Тук във VORTICE ключови производствени процеси, които включват намотаването на статорите, сърцевината на нашите вентилатори за таван, се извършват вътрешно в компанията. Всеки стадий от производствения процес се ръководи посредством специални процедури, съставени от производствения ни департамент, а нашият персонал получава специално обучение и тренировки, за да сме сигурни, че той е извършван плавно и ефективно.